Wrzeciono czasu

dir.

Andrzej Kondratiuk

1994, 1 h 48 min

written by: Andrzej Kondratiuk
director of photography: Maciej Kijowski, Andrzej Kondratiuk
music by: Jerzy Satanowski
art direction: Andrzej Kondratiuk
sound by: Krzysztof Nawrot
cast: Iga Cembrzyńska, Katarzyna Figura, Andrzej Kondratiuk, Krystyna Kondratiuk, Arkadiusz Kondratiuk, Vera Kondratiuk, Janina Morawska, Zygmunt Morawski, Marek Grzbiela
production: Iga Film(przy współudziale APF, Telewizyjnej Agencji Produkcji Teatralnej i Filmowej)

Legend
Sekcje pozakonkursowe

Movie - Festival Programme

      BUY
      BUY
      BUY
      BUY
      BUY
    DAY 6 – 17th SEPTEMBER 2022   BUY