Organizatorzy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
PISF powstał w 2005 roku. Wspiera rozwój polskiej kinematografii, promocję polskich filmów w kraju i za granicą, organizację wydarzeń filmowych. Przeznacza również znaczne środki na edukację i upowszechnianie kultury filmowej, modernizację kin, doskonalenie zawodowe filmowców oraz działalność DKF.
Stowarzyszenie Filmowców Polskich

Stowarzyszenie Filmowców Polskich, działające od 50 lat, to największa w Polsce organizacja zrzeszająca ludzi filmu. SFP zajmuje się promocją polskiego filmu w Polsce i na świecie, wsparciem młodych utalentowanych filmowców, produkcją debiutów filmowych oraz zbiorowym zarządzaniem prawami autorskimi.

 

www.sfp.org.pl

Miasto Gdynia
Marszałek Województwa Pomorskiego
Województwo Pomorskie sprawuje mecenat nad działalnością kulturalną w regionie, polegający na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty, działań i inicjatyw kulturalnych oraz opieki nad zabytkami. Realizuje się to m.in. poprzez wspieranie działań z zakresu kultury podejmowanych przez różne podmioty, w tym organizacje pozarządowe. Województwo Pomorskie już od 1999 roku współtworzy największe święto polskiej kinematografii – Festiwal Filmowy w Gdyni. www.pomorskie.eu
producent
Pomorska Fundacja Filmowa
Pomorska Fundacja Filmowa z siedzibą w Gdyni powstała w 2005 roku. Jej fundatorami są: Samorząd Województwa Pomorskiego, Gmina Gdynia i Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Jest organizatorem i realizatorem Festiwalu Filmowego w Gdyni. www.fundacjafilmowa.pl