Fucha

reż.

Michał J. Dudziewicz

1983,

Dudek i Zgred, pracownicy prywatnego zakładu kamieniarskiego, zostają wysłani przez właściciela w delegację: mają postawić nagrobek w prowincjonalnym miasteczku. Niechciany pobyt na prowincji niespodziewanie przedłuża się – mężczyzna przedstawiający się jako przewodniczący rady miejskiej proponuje im "fuchę" – naprawę pomnika Piotra Wysockiego. Skuszeni wysokim zarobkiem kamieniarze przyjmują zlecenie, choć musi ono być wykonane dyskretnie. Przewodniczący wyjaśnia im, że przywódca buntu podchorążych nie cieszył się w miasteczku najlepszą opinią, bowiem pod koniec życia był sławnym na całą okolicę bon vivantem. Od właścicielki wynajmowanego pokoju kamieniarze dowiadują się, że zleceniodawcą jest nauczyciel historii rozkochany w Wysockim. Pojąwszy, że "fucha" zostaje opłacona z prywatnej kieszeni, Dudek i Zgred zwracają nauczycielowi połowę wynagrodzenia.

scenariusz: Michał J. Dudziewicz(wg opowiadania Jana Himilsbacha)
zdjęcia: Grzegorz Kędzierski
muzyka: Zygmunt Konieczny
scenografia: Andrzej Haliński
obsada: Marian Kociniak(Zgred), Jerzy Bończak(Dudek), Bogdan Baer(przewodniczący-nauczyciel), Ludwik Benoit(kalwinista), Barbara Rachwalska(Zaliwska), Leon Niemczyk(właściciel zakładu kamieniarskiego), Barbara Połomska(Nowacka), Grażyna Długołęcka(przewodniczka)
kierownik produkcji: Anna Gryczyńska
produkcja: PRF "Zespoły Filmowe" – Zespół "Rondo"

Legenda
Sekcje pozakonkursowe

Harmonogram repertuaru filmu

    DZIEŃ 1 – 12 WRZEŚNIA 2022   KUP
    DZIEŃ 2 – 13 WRZEŚNIA 2022 r.   KUP
    DZIEŃ 3 – 14 WRZEŚNIA 2022   KUP
    DZIEŃ 4 – 15 WRZEŚNIA 2022   KUP
    DZIEŃ 5 – 16 WRZEŚNIA 2022   KUP
    DZIEŃ 6 – 17 WRZEŚNIA 2022   KUP