Kornblumenblau

Urodzony w rodzinie urzędnika bankowego Tadzik odbiera staranne wykształcenie – muzyczne i techniczne – i wkracza w dorosłość wraz z wybuchem II wojny światowej. Po klęsce wrześniowej działa w konspiracji, by trafić w końcu do obozu koncentracyjnego.
Początki obozowego życia przypłaca ciężką chorobą. W szpitalu dostaje się na oddział doświadczalny, gdzie wstrzykują mu zarazki tyfusu. Mimo to, wraca do zdrowia. Odmianę losu przynosi Tadzikowi blokowy Kornblumenblau, nazywany tak od tytułu jego ulubionej piosenki. Rozkochany w niemieckich przebojach zaprasza w wolnych chwilach chłopaka, by mu grał na akordeonie. Tadzik dostaje dzięki temu lżejszą pracę przy obieraniu kartofli. Potem awansuje na kelnera w kasynie oficerskim, gdzie grywa również na fortepianie, aż wreszcie staje się członkiem obozowej orkiestry.
W ten sposób udaje mu się dotrwać do końca wojny i wyzwolenia obozu. W drodze powrotnej do domu zapewnia sobie miejsce w pociągu graniem piosenek rosyjskich dla radzieckich żołnierzy.

scenariusz: Leszek Wosiewicz, Jarosław Sender(oparty na wspomnieniach Kazimierza Tymińskiego "Uspokoić sen")
zdjęcia: Krzysztof Ptak
muzyka: Zdzisław Szostak
scenografia: Zenon Różewicz, Krzysztof Baumiller
kostiumy: Renata Kochanska
montaż: Wanda Zeman, Jarosław Wołejko
dźwięk: Leszek Wronko
obsada: Adam Kamień(Tadeusz Wyczyński), Marcin Troński(kelner Moskwa), Piotr Skiba(Włodek), Krzysztof Kolberger(blokowy Kornblumenblau), Wiesław Wójcik(wesołek), Marek Chodorowski(szef kartoflarzy), Zygmunt Bielawski(blokowy artystów)
kierownik produkcji: Jerzy Fidler
produkcja: Studio Filmowe im. Karola Irzykowskiego

Legenda
Sekcje pozakonkursowe