Oko Boga

Oko Boga

reż.

Piotr Krzywiec

0,

Rok 2066. Zjednoczona Europa. Czasy masowej interaktywnej telewizji, narkotycznych gier wirtualnych, konsumpcji i dobrobytu. Główny bohater, agent Kontynentalnych Służb Specjalnych Dreizer Davicz uczestniczy w tajnych teleportacjach czasowych, dokonując egzekucji na kilkuletnich dzieciach, które za kilkadziesiąt lat stałyby się przestępcami zagrażającymi bezpieczeń- stwu publicznemu. Jego życie to ciągłe balansowanie na granicy szaleństwa i śmierci, alkohol i narkotyki…

Legenda
Sekcje pozakonkursowe