Oko Boga

Oko Boga

reż.

Piotr Krzywiec

0,

Rok 2066. Zjednoczona Europa. Czasy masowej interaktywnej telewizji, narkotycznych gier wirtualnych, konsumpcji i dobrobytu. Główny bohater, agent Kontynentalnych Służb Specjalnych Dreizer Davicz uczestniczy w tajnych teleportacjach czasowych, dokonując egzekucji na kilkuletnich dzieciach, które za kilkadziesiąt lat stałyby się przestępcami zagrażającymi bezpieczeń- stwu publicznemu. Jego życie to ciągłe balansowanie na granicy szaleństwa i śmierci, alkohol i narkotyki…

Legenda
Sekcje pozakonkursowe

Harmonogram repertuaru filmu

    DZIEŃ 1 – 12 WRZEŚNIA 2022   KUP
    DZIEŃ 2 – 13 WRZEŚNIA 2022 r.   KUP
    DZIEŃ 3 – 14 WRZEŚNIA 2022   KUP
    DZIEŃ 4 – 15 WRZEŚNIA 2022   KUP
    DZIEŃ 5 – 16 WRZEŚNIA 2022   KUP
    DZIEŃ 6 – 17 WRZEŚNIA 2022   KUP