Oko Boga

Oko Boga

Rok 2066. Zjednoczona Europa. Czasy masowej interaktywnej telewizji, narkotycznych gier wirtualnych, konsumpcji i dobrobytu. Główny bohater, agent Kontynentalnych Służb Specjalnych Dreizer Davicz uczestniczy w tajnych teleportacjach czasowych, dokonując egzekucji na kilkuletnich dzieciach, które za kilkadziesiąt lat stałyby się przestępcami zagrażającymi bezpieczeń- stwu publicznemu. Jego życie to ciągłe balansowanie na granicy szaleństwa i śmierci, alkohol i narkotyki…

scenariusz: Piotr Krzywiec
zdjęcia: Jerzy Zińczuk, Cezary Andrejuk, Karol Augustyn, Mariusz Piotrowski
muzyka: Jarosław Papaj, Tomasz Sidoruk
kostiumy: Aneta Rozumiejew
montaż: Karol Augustyn
dźwięk: Tomasz Sidoruk
obsada: Ryszard Doliński(Davicz), Iwona Szczęsna(Izabel), Andrzej Beya-Zaborski(Pan X)
produkcja: Studio Video, Sławomir Krzysztof Olszewski
producent: Sławomir Krzysztof Olszewski
dystrybucja: Studio Filmowe Krzysztof Tchórzewski

Legenda
Sekcje pozakonkursowe