Szymon An-ski
Dybuk

Dybuk to dusza zmarłego grzesznika, która zamieszkała w ciele osoby żyjącej. Sztuka An-skiego ma podtytuł "Między dwoma światami": świat Złudy to świat rzeczywistych ludzi żywych, świat Prawdy to świat zmarłych, czyli duchów. Oba światy są rządzone tymi samymi prawami i według tych samych przykazań Tory.
"To realistyczna sztuka o mistycznych ludziach" – tak określił dramat sam Autor.

Legenda
Sekcje pozakonkursowe

Harmonogram repertuaru filmu

    DZIEŃ 1 – 20 WRZEŚNIA 2021   KUP
    DZIEŃ 2 – 21 WRZEŚNIA 2021   KUP
    DZIEŃ 3 – 22 WRZEŚNIA 2021   KUP
    DZIEŃ 4 – 23 WRZEŚNIA 2021   KUP
    DZIEŃ 5 – 24 WRZEŚNIA 2021   KUP
    DZIEŃ 6 – 25 WRZEŚNIA 2021   KUP