Szymon An-ski
Dybuk

Dybuk to dusza zmarłego grzesznika, która zamieszkała w ciele osoby żyjącej. Sztuka An-skiego ma podtytuł "Między dwoma światami": świat Złudy to świat rzeczywistych ludzi żywych, świat Prawdy to świat zmarłych, czyli duchów. Oba światy są rządzone tymi samymi prawami i według tych samych przykazań Tory.
"To realistyczna sztuka o mistycznych ludziach" – tak określił dramat sam Autor.

przekład: Michał Friedman
zdjęcia: Jacek Petrycki
muzyka: Jerzy Satanowski
choreografia: Jan Szurmiej
scenografia: Ewa Przybył, Andrzej Przybył
kostiumy: Ewa Przybył, Andrzej Przybył
obsada: Dominika Ostałowska, Rafał Maćkowiak, Jarosław Gajewski, Cezary Kosiński, Paweł Nowisz, Paweł Deląg, Jan Bzdawka, Mirosław Czyżykiewicz, Adam Ferency, Gołda Tencer, Waldemar Barwiński, Sława Kwaśniewska, Jolanta Fraszyńska, Rafał Mohr, Marek Bargiełowski, Ethel Szyc, Halina Dmitrzak, Iwona Pachońska, Jolanta Pankowska
produkcja: Telewizja Polska Program 1
producent: Telewizja Polska S.A. – Agencja Filmowa, Teatr Telewizji

Legenda
Sekcje pozakonkursowe