Tabu

Tabu

reż.

Andrzej Barański

1987, 1 godz. 48 min

W oddaleniu od wiejskiej osady mieszkają młoda wdowa i jej dorastająca córka, Milka. Utrzymują się z niewielkiego gospodarstwa i wyrobu koronek. Pomaga im Krystian, młody mężczyzna, samotnik, zajmujący starą chatę położoną poza wsią. Milka wie, że sąsiadem interesuje się Matka, mimo to usiłuje go zdobyć dla siebie i to sie jej udaje. Matka, nieświadoma tego, pewna że Krystian kocha ją, odrzuca zabiegającego o jej rękę starego organistę. Gdy sytuacja zagęszcza się, obie kobiety jawnie okazują swe względy Krystianowi, młody mężczyzna ucieka. Po jego odejściu okazuje się, że Milka jest w ciąży. Matka, do której dopiero teraz dociera co działo się między córką a Krystianem, popada w apatię. Milka wychodzi za mąż za organistę. Przychodzi na świat dziecko, które oboje małżonkowie, szczególnie organista, bardzo kochają. Matka nie może odnaleźć się w powstałej sytuacji. Pogłębia się jej graniczące z obłędem wyobcowanie, ukojenia szuka w śmierci.

scenariusz: Andrzej Barański(opracowany na podstawie książki Timo Mukki "Tabu" w przekładzie)
zdjęcia: Krzysztof Ptak
muzyka: Zygmunt Konieczny
scenografia: Bolesław Kamykowski
kostiumy: Magdalena Biernawska, Maria Nowotny
montaż: Marek Denys
dźwięk: Stanisław Piotrowski
obsada: Grażyna Szapołowska(Matka), Bernadetta Machała-Krzemińska(Milka), Krzysztof Gosztyła(Krystian), Bronisław Pawlik(organista), Zofia Merle(sklepikarka), Olaf Lubaszenko(Stefek)
kierownik produkcji: Konstanty Lewkowicz
produkcja: PRF "Zespoły Filmowe" – Zespół "Oko"

Legenda
Sekcje pozakonkursowe

Harmonogram repertuaru filmu

    DZIEŃ 1 – 18 WRZEŚNIA 2023   KUP
    DZIEŃ 2 – 19 WRZEŚNIA 2023   KUP
    DZIEŃ 3 – 20 WRZEŚNIA 2023   KUP
    DZIEŃ 4 – 21 WRZEŚNIA 2023   KUP
    DZIEŃ 5 – 22 WRZEŚNIA 2023   KUP
    DZIEŃ 6 – 23 WRZEŚNIA 2023   KUP