Tajemnica Alberta

Trzech przyjaciół planuje skok. Na co…? Dokładnie nie wiadomo. Ale nie to jest najważniejsze. Kiedy ma dojść do ostatniej fazy realizacji przedsięwzięcia, okazuje się, że jeden z nich wszystkie pieniądze przeznaczone na akcję wydawał na… jesiotry. W jakim celu?

Legenda
Konkurs Główny
Konkurs Młodego Kina
Sekcje pozakonkursowe