Olśnienie

Szlachetna w intencjach, kameralna opowieść o człowieku, który w obcym dla siebie otoczeniu odkrywa nieoczekiwanie prawdziwą siłę i piękno natury, podejmuje problemy o walorze uniwersalnym - wzajemnych relacji między człowiekiem a przyrodą, granic ingerencji w prawa natury, konfliktów obyczajowych i moralnych w obrębie różnych środowisk społecznych. "Chodzi o to, by pamiętać, że towarzyszący nam (...) postęp cywilizacyjny nie może dokonywać się za wszelką cenę - mówił rezyser. Można ingerować w...
Olśnienie

Partita na instrument drewniany

Najpierw było słuchowisko radiowe, potem spektakl telewizyjny - oba stały się głośnymi wydarzeniami kulturalnymi. "...Starałem się dotknąć martyrologii ściszonej, mniej pokazywanej, a przecież równie nieludzkiej - mówił dramaturg. - Chodzi po prostu o pokazanie nędzy - tak fizycznej jak i moralnej - małych miasteczek Generalnej Guberni Hansa Franka, ich systematycznego wyniszczania za pośrednictwem precyzyjnej machiny wyzysku i upokorzenia". Dla reżysera, jak sam wyznawał, "najistotniejsze były problemy etyczne o walorze uniwersalnym,...
Partita na instrument drewniany

Personel

Młody człowiek podejmuje pierwszą pracę w pracowni krawiekciej w operze. Dawniej młodość wiązano z barkiem powagi zaś wiek dojrzały z prawością jako obowiązkiem. Dziś sprawa jakby się odwróciła: w literaturze i filmie prawi są raczej młodzieńcy, gdy dorosłość trąci zepsuciem. Czy wejście w świat dojrzały musi każdorazowo kończyć się rezygnacją z wartości moralnych, znikczemnieniem, zgodą na "gry i układy"? Krzysztof Kieślowski stawia to pytanie w filmach od dłuższego czasu, a...
Personel

Podejrzany

Najpierw był przedmiotem bezrefleksyjnych zachwytów, potem pogardy, potem lękliwie hodowany, po sukcesie serialu telewizyjnego "Dyrektorzy" stał się znów powodem do euforii: zmienne losy tematu produkcyjnego przypominają, że o jakości filmu decydują nie dyrektywy i entuzjazm, lecz raczej poważny stosunek do tematu. "Podejrzany" jest jednym z odcinków serialu pt. "Znaki szczególne", który opowiada o pracy młodego inżyniera na jednej z wielkich budów. Budowa jest co prawda fikcyjna, ale kłopoty, z którymi...
Podejrzany

Przepraszam, czy tu biją ?

Nowela "Przepraszam, czy tu biją?" ("Dialog" nr 1/75) przyniosła Piwowskiemu doroczną nagrodę Stowarzyszenia Koła Młodych Filmowców Polskich. Drugi fabularny film reżysera osadzony jest w środowisku przestępczego marginesu i - wbrew niejakim sugestiom tytułu - podejmuje problemy nader poważne, o znaczeniu wręcz fundamentalnym. Jest utworem kryminalnym - z klasyczną intrygą, włamaniem, śledztwem - a zarazem swoistym traktatem o moralności, o zagadnieniach dobra i zła, o wzajemnych między mini relacjach. I o...
Przepraszam, czy tu biją ?

Rodzina

"Starałem się prześledzić jakimi drogami przebiega proces przekształcania wsi, jak dochodzi do rozpadu tradycyjnej rodziny chłopskiej, jak wysoką nieraz cenę - w skali indywidualnego życia - płaci się za przyspieszony rozwój rolnictwa, który jest cywilizacyjną koniecznością - wyznawał reżyser. - Próbuję rozwinąć metodę, którą dośc nieśmiało zaproponowałem w pierwszym filmie. Zrezygnowałem z inscenizacji, uwierzyłem w dokumentalną metodę, w możliwość zbudowania filmu z drobnych obserwacji rzeczywistości, zwyczajnej, pospolitej". Zaproponowana w "Kochajmy...
Rodzina

Skazany

Eutanazja - zabójstwo cierpiącego, nieuleczalnie chorego na jego żądanie - należy do najtrudniejszych problemów etycznych, nie tylko medycyny. Czy człowiekowi wolno decydować o cudzym życiu, czy ma prawo do samobójstwa, czy bez względu na okoliczności należy samobójstwu zapobiegać? Te pytania dotyczą właściwie nas wszystkich. Bohater "Skazanego" staje przed sądem: powodowany głębokim współczuciem nie zapobiegł samobójczej decyzji śmiertelnie chorego brata. Z jego zeznań i relacji świadków wyłania się wstrząsający obraz ostatnich...
Skazany

Smuga cienia

"Celem tego utworu było przedstawienie pewnych faktów, które z pewnością były związane ze zmianami, zachodzącymi w człowieku - kiedy młodość, beztroska i żarliwa pasja przekształca się w bardziej świadomą i dojmującą fazę dojrzalszego życia". Tak formuował ideę swej książki sam Józef Conrad-Korzeniowski. W prostej na pozór historii pierwszego samodzielnego rejsu młodego oficera marynarki, mimo rozlicznych trudności zwycięsko doprowadzającego "swój" statek "Otago" do portu przeznaczenia, zawarł pisarz głęboką prawdę o człowieku,...
Smuga cienia