Jurorzy

Jury I Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
Jerzy Kawalerowicz (przewodniczący) – reżyser
Jerzy Bajdor
– dyrektor Zespołu Programu i Rozpowszechniania NZK
Jacek Fuksiewicz – krytyk
Antonina Gordon-Górecka – aktorka
Stanisław Hebanowski – literat
Aleksander Jackiewicz – krytyk
Mieczysław Jahoda – operator
Zbigniew Klaczyński – krytyk
Stanisław Kuszewski – krytyk
Józef Patkowski – kompozytor
Daniel Szczechura – reżyser

Komisja repertuarowa
Witold Figlewski
Stanisław Dzieran
Benedykt Nosal
Tadeusz Chmielewski
Zygmunt Chrzanowski

Komitet festiwalowy
Jerzy Bajdor (przewodniczący)
Władysław Braun
Lucjan Bokiniec
Mieczysław Preiss
Jerzy Martyś
Andrzej Cybulski
Roman Boniecki
Jerzy Afanasjew
Bohdan Sienkiewicz
Bolesław Michalewski
Jerzy Kawalerowicz
Wiesław Borzym
Stanisław Bereśniewicz
Eligiusz Wójcik
Zygmunt Piotrowski
Andrzej Kołtek