Chleba naszego powszedniego

Obrazek rodzajowy. Ze wsi do miasta przybywa ojciec z synem, aby zobaczyć duże miasto. Zostają na dłużej. Stary obejmuje posadę dozorcy przy budowie mostu Trasy Łazienkowskiej, młody stopniowo przejmuje miejskie zwyczaje, nawiązuje znajomość z dziewczyną, wyzwala się spod patriarchalnej opieki ojca, stojącego nieustępliwie na straży kultywowanych zasad moralnych. Gdy zaś jego prostoduszność zostaje wykorzystana dla nieuczciwych celów - wymierza sprawiedliwość obu winnym: oszustowi i sobie.
Chleba naszego powszedniego

Chłopcy

Historia opowiadająca o dojrzewaniu zła w człowieku, o ludzkiej naturze i społecznym osamotnieniu. Głównymi postaciami są dwaj nastoletni chłopcy, Michał i Młody, którzy planują morderstwo na przypadkowej osobie.
Chłopcy

Ciemna rzeka

Dramat społeczny. Ostatnie dni wojny na Lubelszczyźnie, pierwsze dni wolności, kształtowania się władzy ludowej na wyzwolonych terenach Polski. W wydarzenia owych dni wpisana została historia Zenka, młodego partyzanta z Batalionów Chłopskich, okaleczonego przez wojnę, wewnętrznie rozdartego. Szuka on własnego miejsca w nowej rzeczywistości, nie mogąc jednoznacznie określić na początku po czyjej jest stronie, władzy ludowej czy podziemia, w którym znalazło się sporo jego przyjaciół z partyzantki. Gdy ostatecznie deklaruje się...
Ciemna rzeka

Drzwi w murze

Znany dramaturg przyjeżdża na Wybrzeże, by skonfrontować wizję swej sztuki z jej inscenizacją w miejscowym teatrze. Brak miejsc w hotelach sprawia, że zatrzymuje się na kwaterze prywatnej i przypadkiem włącza się w życie jej mieszkanek, dwóch ciężko przez los doświadczonych kobiet, matki i córki...
Drzwi w murze

Dwoje bliskich obcych ludzi

Dramat obyczjowy. Młode małżeństwo przechodzi kryzys. On wyprowadził się z domu, zamieszkał u innej. Ona, nie mogąc pogodzić się z zaistniałą sytuacją, nawiązuje kontakt z innym mężczyzną. Tylko wspólne dziecko stanowi jeszcze powód spotkań dwojga młodych, wzajemnie rozczarowanych ludzi. Tak się przynajmniej im zdaje, gdy decydują się na rozwód i czynią do niego przygotowania.
Dwoje bliskich obcych ludzi

Dziewczyna i gołębie

Studium psychologiczne. Lata pięćdziesiąte: inżynier-architekt mieszka ze swoim młodszym synem; obawia się samotności i chce utrzymać chłopca przy sobie. Syn jednak zainteresował się dziewczyną z sąsiedztwa. Nie pomagają nawet gołębie, które ojciec mu ofiarowuje dla odwrócenia uwagi. Dziewczyna początkowo faworyzuje starszego syna inżyniera, potem jednak powraca do chłopca. Po wspólnej nocy, wydoroślały syn odnajduje możliwość porozumienia z ojcem.
Dziewczyna i gołębie

Gniazdo

Próba rekonstrukcji histotycznej. Wiek X, dzieje dojścia do władzy ambitnego Mieszka I, jego walki o zjednoczenie plemion słowiańskich, rozszerzenie granic państwa i wprowadzenie kraju Polan do grona państw liczących się w ówczesnym świecie. Po ślubie z czeską księżniczką Dobrawą, Mieszko przyjmuje chrzest i stacza pod Cedynią zwycięską bitwę z wojskami niemieckiego margrabiego Hodona.
Gniazdo

Godzina za godziną

Studium obyczajowe. Kierowca bazy samochodowej, Tadeusz Kowalik, ze względu na specyfikę swej pracy prowadzi nerwowy, wyczerpujący tryb życia, ale w czasie nieustannych kursów po Polsce ma okazję zetknąć się z różnymi ludźmi, obserwować życie, przeżywać przygody i - w efekcie - zaspokajać swoje ambicje literackie. Los zetknął go ze zdegradowanym dyrektorem, Sawickim. Wspólnie przeżywają szereg perypetii, które pozwalają na bliższe poznanie się i wzajemne zrozumienie.
Godzina za godziną