Jurorzy

Jury IX Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
Jerzy Toeplitz (przewodniczący)
Tadeusz Chmielewski
Henryk Kluba
Michał Misziorny
Kazimierz Młynarz
Zbigniew Safjan
Elżbieta Staniek-Rek
Jan Świderski
Krzysztof Winiewicz
Zygmunt Wiśniewski
Jerzy Zabłocki

Komitet festiwalowy
Jerzy Bajdor (przewodniczący)
Łukasz Balcer (wiceprzewodniczący)
Jerzy Kawalerowicz (wiceprzewodniczący)
Jerzy Augustyński
Leon Bach
Roman Boniecki
Michał Bukowski
Jerzy Domaradzki
Stanisław Goszczurny
Zygmunt Janik
Tadeusz Kalicki
Henryk Kluba
Ryszard Koniczek
Wiktoria Kusińska
Jerzy Martyś
Walenty Milenuszkin
Marek Nowicki
Jerzy Peltz
Czesław Petelski
Kazimierz Rynkowski
Barbara Sass
Anna Szałach
Mieczysław Waśkowski
Zygmunt Wiśniewski