Jurorzy

Jury Konkursu Głównego
Andrzej Wajda (przewodniczący)
Lucjan Bokiniec
Ewa Braun
Paweł Edelman
Tadeusz Lampka
Anna Nehrebecka
Magdalena Piekorz
Jarosław Sokół

Jury Konkursu Kina Niezależnego

Małgorzata Szumowska (przewodniczący)
Grzegorz Lipiec
Ryszard Maciej Nyczka
Łukasz Palkowski
Bartosz Prokopowicz