Akredytacje, karnety i bilety na 49. FPFF

Aby uczestniczyć w Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, należy posiadać jedną z trzech rodzajów wejściówek:

 • AKREDYTACJE
 • KARNETY
 • BILETY 

Sprzedaż akredytacji rozpocznie się 9 lipca 2024 r. o godzinie 12:00 na stronie https://system.festiwalgdynia.pl/. Liczba akredytacji jest ograniczona.

Sprzedaż karnetów rozpocznie się w sierpniu 2024 r., a biletów na pojedyncze seanse – we wrześniu 2024 r.


AKREDYTACJE

Akredytacja to imienny identyfikator upoważniający do:

 • wstępu na wszystkie pokazy filmowe (po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji online)
 • otrzymania pakietu festiwalowego zawierającego materiały festiwalowe;
 • uczestnictwa w wydarzeniach towarzyszących, z wyłączeniem imprez zamkniętych, na które obowiązują osobne zaproszenia;
 • rezerwacji miejsc na pokazy i konferencje prasowe
 • uczestnictwie w wydarzeniach Gdynia Industry – dot. akredytacji typu Media i Branża; dla posiadaczy akredytacji typu Obserwator istnieje możliwość udziału w przypadku wolnych miejsc

KOSZT AKREDYTACJI

 • akredytacje typu Media, Branża, Obserwator – 550,00 zł
 • akredytacja branżowa studencka – 220,00 zł

TYPY AKREDYTACJI

 • AKREDYTACJA BRANŻOWA – dla przedstawicieli branży filmowej, tj. producentów, dystrybutorów, przedstawicieli instytucji filmowych, reprezentantów wydarzeń filmowych i innych osób związanych z rynkiem filmowym w Polsce i za granicą
 • AKREDYTACJA BRANŻOWA – STUDENCKA – dla studentów szkół filmowych w promocyjnej cenie na podstawie ważnej legitymacji studenckiej
 • AKREDYTACJA MEDIALNA – dla przedstawicieli mediów (radio, prasa, telewizja, internet) oraz dla fotoreporterów
 • AKREDYTACJA OBSERWATORA – dla osób, które nie są zawodowo związane z branżą filmową i/lub medialną

 ZASADY SPRZEDAŻY AKREDYTACJI

 • W celu zakupu akredytacji należy wybrać odpowiedni typ akredytacji i wysłać zgłoszenie na stronie https://system.festiwalgdynia.pl/.
 • Zgłoszenie potwierdzane jest drogą mailową w ciągu 4 dni.
 • Po akceptacji należność za akredytację należy wpłacić w ciągu 72 godzin od momentu potwierdzenia zgłoszenia przy użyciu płatności elektronicznej oferowanej na stronie (płatność eService) poprzez wejście w zakładkę „Moje zamówienia” i wybranie opcji „Opłać”. Opłatę można również uiścić przelewem elektronicznym na konto Organizatora po uprzednim poinformowaniu o tym drogą mailową (akredytacje@festiwalgdynia.pl).
 • Zakup akredytacji zostanie potwierdzony drogą mailową w ciągu 4 dni od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Organizatora.
 • Akredytacja jest imienna, tzn. jest wystawiana na imię i nazwisko podane w formularzu zamówienia.
 • Z akredytacji może korzystać tylko ta osoba, na którą została ona wystawiona. Przekazanie akredytacji innej osobie skutkuje karą w formie odjęcia 10 punktów. W przypadku powtórzenia się sytuacji Organizator zastrzega sobie prawo do odebrania akredytacji.
 • Zamawiając akredytację, należy wypełnić wszystkie wymagane pola oraz dołączyć aktualne zdjęcie portretowe o wielkości nieprzekraczającej 2 MB, o minimalnych wymiarach 400×400 pikseli, w formacie png, gif lub JPG, które posłuży do identyfikacji właściciela akredytacji.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyn.
 • Organizator nie przyjmuje zwrotu zakupionych akredytacji.

ODBIÓR AKREDYTACJI

Zakupioną akredytację może odebrać wyłącznie osoba, na której nazwisko została ona wystawiona, za okazaniem dowodu tożsamości lub innego dokumentu ze zdjęciem. Akredytację będzie można odebrać w Recepcji Festiwalu w Teatrze Muzycznym (wejście od Sceny Nowej) przy Placu Grunwaldzkim 1 w Gdyni w dniach::

 • 22 września 2024 r. w godzinach 15:00-21:00
 • 23-28 września 2024 r. w godzinach 8:30-21:00

ZASADY KORZYSTANIA Z AKREDYTACJI NA FESTIWALU

 • Wszystkie typy akredytacji upoważniają do uczestnictwa w pokazach filmowych odbywających się w Teatrze Muzycznym w Gdyni (na scenach Dużej, Nowej i Kameralnej), w kinie Helios oraz w Gdyńskim Centrum Filmowym, po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji miejsca w systemie online.
 • Wszystkie typy akredytacji zaprogramowane są na 34 punkty (1 punkt odpowiada 1 pokazowi filmowemu).
 • Akredytacja nie uprawnia do rezerwacji miejsc na galę otwarcia i zamknięcia Festiwalu.
 • Posiadacz akredytacji może zarezerwować tylko jedno miejsce na wybrany pokaz filmowy w danej godzinie (tzw. bloku godzinowym).
 • Rezerwacji miejsc na pokazy filmowe można dokonywać od godziny 8:00 dnia poprzedzającego wybraną projekcję do momentu rozpoczęcia pokazu. Wyjątkiem jest pierwszy dzień Festiwalu, na który rezerwacja miejsc rozpoczyna się w poniedziałek, 23 września 2024 r. o godzinie 8:00.
 • Akredytacja zawiera kod kreskowy umożliwiający identyfikację jej właściciela i weryfikację rezerwacji. Przed każdą salą będzie dyżurować stała obsługa z czytnikami. Dodatkowo obowiązywać będzie weryfikacja akredytacji przed każdym z wejść do Teatru Muzycznego.
 • Nieodwołanie rezerwacji do 15 minut przed rozpoczęciem seansu i nieuczestniczenie w pokazie filmowym spowoduje automatyczne zmniejszenie puli dostępnych punktów w akredytacji o 4 punkty.
 • Festiwal nie wydaje duplikatów akredytacji. Wyjątkiem są uzasadnione przypadki.