dir.

Elżbieta Wąsik

2013, 0 h 13 min

The newest animated productions of the Polish film studios.

Age category: kindergarten – 7 year olds
Studio Miniatur Filmowych (Warszawa)
Legend
Main Competition
Konkurs Młodego Kina
Przegląd Polskiego Kina Niezależnego
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe