Conflagration Site

Conflagration Site

dir.

Ryszard Ber

1968, 0 h 29 min

Houses successively built by particular owners of an attractive plot are burnt. Will the prudent family of Rojeccy break the curse of the Conflagration site? What role in the whole drama will be played by the inconspicuous son Józio?
An adaptation of Stefan Grabiński’s novel from the volume “Księga ognia”. Today, the film pleases mainly with successful creations of Wiesław Michnikowski, Alina Janowska and Mieczysław Czechowicz. Another film of Ryszard Ber from the “Opowieści niezwykłe” cycle, and the translation of Grabiński’s prose to the language of film was made by the author of the screenplay – Krzysztof Teodor Toeplitz.

Written by: Krzysztof Teodor Toeplitz based on the “Pożarowisko” novel from the “Księga ognia” volume by Stefan Grabiński
Director of photography: Jacek Korcelli
Costume design by: Ewa Kowalska
Production design by: Halina Dobrowolska
Music by: Małgorzata Jaworska
Cast:
Alina Janowska, Wiesław Michnikowski, Aleksandra Leszczyńska, Zofia
Merle, Henryk Borowski, Mieczysław Czechowicz, Jan Matyjaszkiewicz,
Kazimierz Rudzki, Małgorzata Leśniewska, Ryszard Pietruski, Jerzy
Próchnicki, Wojciech Rajewski, Zofia Streer

Legend
Main Competition
Konkurs Młodego Kina
Przegląd Polskiego Kina Niezależnego
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe

Movie - Festival Programme

      BUY
      BUY
      BUY
      BUY
      BUY
    DAY 6 – 17th SEPTEMBER 2022   BUY