Energy Thieves

Energy Thieves

dir.

Michał Ozierow, Michał Przybył

2011, 0 h 19 min
Want to save energy? Start with yourself… or otherwise you will die…

Producer: PRL Sp. z o.o.

Legend
Main Competition
Konkurs Młodego Kina
Przegląd Polskiego Kina Niezależnego
Sekcje pozakonkursowe

Movie - Festival Programme

      BUY
      BUY
      BUY
      BUY
      BUY
    DAY 6 – 17th SEPTEMBER 2022   BUY