Lena and me

Lena and me

dir.

Kalina Alabrudzińska

2014, 0 h 19 min

“Actually life after having a baby becomes a flawlessly functioning machine” – confesses Lena, a young wife and mother. One evening she decides to have a break from her everyday chores: she leaves her husband with their baby in their flat and goes out to meet her friends. What will happen before she comes back?

Written by: Kalina Alabrudzińska
Director of photography: Bartosz Świniarski
Music by: Justyna Wasilewska
Edited by: Przemysław Chruścielewski PSM
Cast: Agnieszka Żulewska, Krzysztof Czeczot, Sławomir Holland, Dorota Nowakowska
Artistic supervision: Mariusz Grzegorzek
Production manager: Anna Kasińska
Produced by: Szkoła Filmowa w Łodzi

Legend
Main Competition
Konkurs Młodego Kina
Przegląd Polskiego Kina Niezależnego
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe