Minkowski | Saga

Minkowski | Saga

dir.

Rafael Lewandowski

2013, 1 h 25 min

The famous French conductor, Marc Minkowski, discovers in Warsaw a fascinating past of his ancestors, great Polish patriots belonging to the ellite of the Second Polish Republic but now only existent in memories. Immersed in music and history, the film casts new light on the turbulent fates of Jewish families from Central Europe.

Written by: Rafael Lewandowski

Director of photography: Piotr Niemyjski
Music by: Stanisław Moniuszko, Karol Szymanowski, Grażyna Bacewicz, Henryk Mikołaj Górecki
Sound by: Tomasz Wieczorek, Thomas Dappello, Jarosław Regulski
Editing by: Miłosz Hermanowicz
Production co-ordinator: Joanna Ronikier, Micha ł Bia ł o ż ej
Produced by: Fido Film (Joanna Fido), Vertigo (Raphael Lewandowski)
Co-produced by: Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki
Financial support: Mazowiecki Fundusz Filmowy, Fundacja Zygmunta Zaleskiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Legend
Main Competition
Konkurs Młodego Kina
Przegląd Polskiego Kina Niezależnego
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe

Movie - Festival Programme

    DAY 1 – 20th SEPTEMBER 2021   BUY
    DAY 2 – 21st SEPTEMBER 2021   BUY
    DAY 3 – 22nd SEPTEMBER 2021   BUY
    DAY 4 – 23rd SEPTEMBER 2021   BUY
    DAY 5 – 24th SEPTEMBER 2021   BUY
    DAY 6 – 25th SEPTEMBER 2021   BUY