Minkowski | Saga

Minkowski | Saga

The famous French conductor, Marc Minkowski, discovers in Warsaw a fascinating past of his ancestors, great Polish patriots belonging to the ellite of the Second Polish Republic but now only existent in memories. Immersed in music and history, the film casts new light on the turbulent fates of Jewish families from Central Europe.

Written by: Rafael Lewandowski

Director of photography: Piotr Niemyjski
Music by: Stanisław Moniuszko, Karol Szymanowski, Grażyna Bacewicz, Henryk Mikołaj Górecki
Sound by: Tomasz Wieczorek, Thomas Dappello, Jarosław Regulski
Editing by: Miłosz Hermanowicz
Production co-ordinator: Joanna Ronikier, Micha ł Bia ł o ż ej
Produced by: Fido Film (Joanna Fido), Vertigo (Raphael Lewandowski)
Co-produced by: Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki
Financial support: Mazowiecki Fundusz Filmowy, Fundacja Zygmunta Zaleskiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Legenda
Konkurs Główny
Konkurs Młodego Kina
Przegląd Polskiego Kina Niezależnego
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe