Monidło

Monidło

The film is set almost entirely in one room with four people. One of them is a common con man willing to swindle money out of his host by painting pictures from a photograph. After some convinc- ing, the host pays the sly dog an exorbitant price of two wages.

written by Antoni Krauze 

director of photography Mieczysław Lewandowski
production design Wiesława Chojkowska
costume design Hanna Morawiecka
make-up Teodor Grymaszewski
sound Stanisław Piotrowski
edited by Wiesława Otocka
cast Kazimierz Utrata, Henryk Hunko, Tadeusz Kwinta
production Zespół Filmowy Tor
production manager Jerzy Owoc

Legenda
Konkurs Główny
Konkurs Inne Spojrzenie
Konkurs Filmów Krótkometrażowych
Sekcje pozakonkursowe