Sandland

Sandland

dir.

Bartłomiej Żmuda

2014, 0 h 31 min

Adrian, Magda and Anita are three young sensitive people who rebel against the reality that surrounds them. They develop a crazy idea to travel to Africa and start a new life there. They decide to make their plan true. Story inspired by true events.

Written by: Bartłomiej Żmuda, Lukasz Ludkowski
Director of photography: Ernest Wilczyński
Edited by: Monika Sirojc
Cast: Jan Sadecki, Joanna Jarmołowicz, Ewelina Ruszkin, Urszula Gryczewska
Artistic supervision: Wojciech Marczewski, Filip Bajon
Production manager: Paulina Mergner
Produced by: Studio Munka – SFP

Legend
Main Competition
Konkurs Młodego Kina
Przegląd Polskiego Kina Niezależnego
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe

Movie - Festival Programme

    DAY 1 - 18th September 2023   BUY
    DAY 2 - 19th September 2023   BUY
    DAY 3 - 20th September 2023   BUY
    DAY 4 - 21st September 2023   BUY
    DAY 5 - 22nd September 2023   BUY
    DAY 6 - 23rd September 2023   BUY