Stadium

Stadium – a separable part of a process, a phase of development, a transitory stage.

Written by: Marek Cichy
Director of photography: Michał Gutowski, Marcin Czajkowski
Music by: Agnieszka Sroczyńska
Production design by: Ewa Martynkien, Katarzyna Saniewska
Editing: Michał Gutowski
Sound: Justyna Musialska
Cast: Michał Kempisty, Anna Adamczyk

Legenda
Konkurs Główny
Sekcje pozakonkursowe