The Caged Swallow

The Caged Swallow

Gierek replaces Gomułka, Poland takes the third place in the FIFA World Cup, the Vietnam War comes to an end, Karol Wojtyła becomes the Pope. However, Agnieszka Jaskółka has very different memories of the colourful 1970’s…

Written by: Bartosz Warwas, Marcin Włodarski, Ewa Kustusz
Director of photography: Ernest Wilczyński
Production design by: Iza Cieszko
Sound: Rafał Nowak, Bogdan Klat
Editing: Cecylia Pacura, Edyta Zajdlic
Costume design by: Justyna Cieślik
Make-up: Paula Andryańczyk
Cast: Ewa Kustusz, Marcin Włodarski, Barbara Dembińska, Michał Staszczak, Paulina Kupisz, Bronisław Wrocławski, Karolina Faryńska, Tomasz Kubiatowicz
Production managers: Monika Buczyńska, Natalia Popłonikowska
Produced by: Film School in Łódź
Producer: Marcin Malatyński
Co-produced by: Cinema Factory
Executive producer: Małgorzata Kotlińska, Film School in Łódź
Legenda
Konkurs Główny
Konkurs Młodego Kina
Przegląd Polskiego Kina Niezależnego
Sekcje pozakonkursowe