The Item

The Item

dir.

Abelard Giza

2005, 1 h 0 min

The story about three mates who want to rob a wealthy businessman. Unfortunately, not everything goes according to plan and their life gets complicated.

Written by: Abelard Giza
Directors of photography: Marcin Brach, Michał Giorew
Music by: Jakub Mańkowski
Production design by: zespół TOWAR-owy
Costume design by: zespół TOWAR-owy
Editing: Michał Giorew
Sound: Jakub Mańkowski
Cast: Wojciech Tremiszewski (Wojtek), Marcin Kulwikowski (Marcin), Adrian Urban (Adrian), Tomasz Jachimek (boat builder), Ewa Czernowicz (Ania), Małgorzata Kubicka (Młoda), Piotr Korzeniewski (kidnapper I), Arkadiusz Drewa (kidnapper II), Marek Richter (Balicki)
Production manager: Abelard Giza
Produced by: Grupa filmowa 2,30/kg, Niezależny Zespół Filmowy T3AM
Producer: Abelard Giza
Co-producers: Michał Giorew, Marcin Brach, Jakub Mańkowski
Distributed by: Vivarto Mirosław Trębowicz

Legend
Main Competition
Sekcje pozakonkursowe

Movie - Festival Programme

    DAY 1 - 18th September 2023   BUY
    DAY 2 - 19th September 2023   BUY
    DAY 3 - 20th September 2023   BUY
    DAY 4 - 21st September 2023   BUY
    DAY 5 - 22nd September 2023   BUY
    DAY 6 - 23rd September 2023   BUY