The Lying Goat (series: Polish Fairy Tales)

The Lying Goat (series: Polish Fairy Tales)

Far, far away there lived a Housewife. She had a dog called Hałasek, a cat called Wąsatek and a very, very spoiled Goat. The Housewife takes in a little girl, Zazula – her task will be to watch over the Goat on the meadow.

sfphelios.png

Telewizyjne Studio Filmów Animowanych 2008

Legenda
Konkurs Główny
Konkurs Młodego Kina
Konkurs Fabularnych Filmów Krótkometrażowych
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe