The Naturals

The Naturals

dir.

Kristoffer Rus

2014, 0 h 22 min

In the marriage of Monika and Piotr passion and mutual desire have long gone. The only thing left is jealousy. They decide to do something about it and start a therapy. By mistake they go to an evolutionary psychologist, whose theories they introduce in their lives. What is the result?

Written by: Jarosław Stawirej
Director of photography: Dominik Danilczyk
Edited by: Kuba Pietrzak
Cast: Agnieszka Wosińska, Wojciech Zieliński, Barbara Kurzaj, Elżbieta Okupska
Artistic supervision: Wajda Studio
Production manager: Szymon Danilczyk
Executive producer: Joanna Szymańska, Zuzanna Król
Produced by: Wajda Studio, Studio Munka – SFP

Legend
Main Competition
Konkurs Młodego Kina
Przegląd Polskiego Kina Niezależnego
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe

Movie - Festival Programme

    DAY 1 - 18th September 2023   BUY
    DAY 2 - 19th September 2023   BUY
    DAY 3 - 20th September 2023   BUY
    DAY 4 - 21st September 2023   BUY
    DAY 5 - 22nd September 2023   BUY
    DAY 6 - 23rd September 2023   BUY