The Naturals

The Naturals

In the marriage of Monika and Piotr passion and mutual desire have long gone. The only thing left is jealousy. They decide to do something about it and start a therapy. By mistake they go to an evolutionary psychologist, whose theories they introduce in their lives. What is the result?

Written by: Jarosław Stawirej
Director of photography: Dominik Danilczyk
Edited by: Kuba Pietrzak
Cast: Agnieszka Wosińska, Wojciech Zieliński, Barbara Kurzaj, Elżbieta Okupska
Artistic supervision: Wajda Studio
Production manager: Szymon Danilczyk
Executive producer: Joanna Szymańska, Zuzanna Król
Produced by: Wajda Studio, Studio Munka – SFP

Legenda
Konkurs Główny
Konkurs Młodego Kina
Przegląd Polskiego Kina Niezależnego
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe