The Perfect Afternoon

The Perfect Afternoon

dir.

Przemysław Wojcieszek

2005, 1 h 30 min

Mikołaj, his girlfriend Anna and their partner Krzysiek own a small publishing house in the suburbs of Gliwice. In a few days, Mikołaj and Anna are getting married. The couple, though, can’t focus on preparations: after the failure of their first book, they’re looking for another text, this time hopefully successful. Mikołaj’s mother Teresa is visited in Warsaw by her ex-husband who lives in Wroclaw. He asks her to accompany him at their son’s wedding. After a long conversation, she says yes. Their trip to Silesia is a chance for reconciliation.

Written by: Przemysław Wojcieszek
Director of photography: Jola Dylewska
Music by: Radosław Łukasiewicz, Zespół Pustki
Production design by: Andrzej Płocki
Costume design by: Zuzanna Winiarska
Editing: Andrzej Bressa
Sound: Artur Kuczkowski
Cast: Michał Czarnecki (Mikołaj), Magdalena Popławska (Anna), Małgorzata Dobrowolska (Maria), Jerzy Stuhr (Andrzej), Dorota Kamińska (Barbara), Sławomir Orzechowski (Henryk), Krzysztof Czeczot (Krzysiek), Anita Poddębniak (Marta), Krzysztof Dracz (Marek)
Production manager: Rafał Widajewicz
Produced by: Polish Film Agency, Agencja Produkcji Filmowej (co-financing)
Executive producer: Scorpion Art.
Distributed by: Telewizja Polska S.A.
World sales: Telewizja Polska S.A.- Biuro Współpracy Międzynarodowej i Handlu

Legend
Main Competition
Sekcje pozakonkursowe

Movie - Festival Programme

    DAY 1 - 18th September 2023   BUY
    DAY 2 - 19th September 2023   BUY
    DAY 3 - 20th September 2023   BUY
    DAY 4 - 21st September 2023   BUY
    DAY 5 - 22nd September 2023   BUY
    DAY 6 - 23rd September 2023   BUY