Wierna rzeka. In Memoriam  Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza

Wierna rzeka. In Memoriam Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza

reż.

Tadeusz Chmielewski

1983, 2 godz. 17 min

Powstanie styczniowe. Ciężko ranny powstaniec książę Józef Odrowąż znajduje schronienie w zrujnowanym dworku, gdzie żyje młoda szlachcianka Salomea Brynicka i opiekujący się nią stary sługa Szczepan. Między dziewczyną i księciem rodzi się uczucie. Dwór rewidowany jest nieustannie przez kozaków. Pewnego dnia przyjeżdża do niego komisarz Rządu Narodowego Hubert Olbromski wraz z adiutantem. Spór komisarza i Odrowąża dotyczący słabości powstania ujawnia głębokie podziały i tragiczne osamotnienie walczących. Miłość młodych okazuje się ratunkiem przed spaleniem dworu. Na drodze do szczęścia staje jednak matka Józefa, księżna Odrowążowa.

reżyseria: Tadeusz Chmielewski

scenariusz: Halina Chmielewska, Tadeusz Chmielewski

zdjęcia: Jerzy Stawicki

muzyka: Jerzy Matuszkiewicz

scenografia: Bogdan Sölle

kostiumy: Barbara Ptak, Elżbieta Radke

charakteryzacja: Maria Lasnowska, Janina Sękowska

dźwięk: Janusz Kotarski

montaż: Mirosława Garlicka

obsada: Małgorzata Pieczyńska, Olgierd Łukaszewicz, Franciszek Pieczka, Maria Homerska, Henryk Bista

produkcja: Zespół Filmowy X

kierownik produkcji: Michał Szczerbic

Legenda
Konkurs Główny
Konkurs Filmów Mikrobudżetowych
Konkurs Filmów Krótkometrażowych