Jurorzy

Jury XII Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
Janusz Morgenstern (przewodniczący)
Ryszard Ber
Andrzej Czałbowski
Bogdan Dziworski
Jerzy Koenig
Stanisław Michalski
Michał Misiorny
Jerzy Peltz
Marek Piwowski
Jerzy Schonborn
Janusz Sosnowski
Władysław Terlecki
Mieczysław Waśkowski

Komisja selekcyjna
Janusz Zaporowski (przewodniczący)
Zygmunt Janik
Witold Lesiewicz
Bolesław Michałek
Zdzisław Pietrasik
Elżbieta Staniak-Rek

Komitet festiwalowy
Jerzy Bajdor (przewodniczący)
Leon Brancewicz (wiceprzewodniczący)
Jerzy Kawalerowicz (wiceprzewodniczący)
Jerzy Kowalski (wiceprzewodniczący)
Jerzy Augustyński
Roman Boniecki
Jerzy Domaradzki
Jerzy Hoffman
Zygmunt Janik
Ryszard Koniczek
Wiktoria Kusińska
Leszek Kwiatek
Janusz Majewski
Jerzy Martyś
Walenty Milenuszkin
Jolanta Mironiuk
Marek Nowicki
Jerzy Peltz
Ryszard Pospieszyński
Jerzy Rutowicz
Jerzy Schonborn
Jerzy Toeplitz
Mieczysław Waśkowski
Janusz Zaorski
Barbara Sass-Zdort