Jurorzy

Jury XXVI Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
Janusz Majewski (przewodniczący)
Edward Kłosiński
Andrzej Kotkowski
Janusz Sosnowski
Bolesław Sulik
Małgorzata Szumowska
Halina Winiarska
Janusz Zaorski
Michał Żarnecki

Komitet Organizacyjny
Jacek Bromski
Dariusz Jabłoński
Jerzy Jednorowski
Jerzy Kawalerowicz
Leszek Kopeć
Robert Kwiatkowski
Lew Rywin
Wojciech Szczurek
Tadeusz Ścibor-Rylski
Andrzej Wajda
Krzysztof Zanussi
Jan Zarębski
Zbigniew Żmigrodzki