Prime Time

Prime Time

dir.

Jakub Piątek

2021, 1 h 33 min

The last day of 1999. With a gun in his hand, Sebastian finds his way into a TV studio and takes two hostages. He demands only one thing – to make a live appearance during prime time. He wants to tell the viewers something extremely important and he is ready to put everything at stake to get his message across. Sebastian’s is a story of excruciating loneliness, the need for being accepted and the struggle with one’s own demons.

The film is the director’s feature-length debut.

directed by: Jakub Piątek

written by: Jakub Piątek, Łukasz Czapski

director of photography: Michał Łuka

music: Teoniki Rożynek

production design: Katarzyna Jędrzejczyk

costume design: Hanka Podraza

make-up: Janusz Kaleja

sound: Barłomiej Bogacik, Michał Fojcik

edited by: Jarosław Kamiński, Urszula Klimek-Piątek

casting by: Paulina Krajnik

cast: Magdalena Popławska, Bartosz Bielenia, Monika Frajczyk, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Andrzej Kłak, Dobromir Dymecki

production: Watchout Studio

producer: Jakub Razowski

co-produced by: TVN, Krakowskie Biuro Festiwalowe

executive producer: Jakub Razowski

production manager: Jakub Razowski

co-financed by: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Regionalny Fundusz Filmowy w Krakowie

distributed by: Netflix

Legend
Main Competition
Microbudget Film Competition
Short Film Competition

Movie - Festival Programme

    DAY 1 - 18th September 2023   BUY
    DAY 2 - 19th September 2023   BUY
    DAY 3 - 20th September 2023   BUY
    DAY 4 - 21st September 2023   BUY
    DAY 5 - 22nd September 2023   BUY
    DAY 6 - 23rd September 2023   BUY