View to the Wall

View to the Wall

Ukrainian emigrants Larysa and Borys raise their son Mitia struggling to balance private and professional life. Larysa plays the flute and applies for a post in a local philharmonic orchestra. Borys works as a street mime. A tragic accident forces them to rethink their plans for the future.

The film is a directing debut.

written by Kobas Laksa 

director of photography Aleksander Pozdnyakov, Kamil Płocki
music Tomasz Wiracki
production design Aleksandra Chorążyczewska
costume design Aleksandra Chorążyczewska
make-up Aneta Kolendo-Borowska
sound Sebastian Witkowski, Marcin Popławski
edited by Wojciech Jagiełło
casting by Kobas Laksa
cast Fatima Gorbenko, Artem Manuilov, Magdalena Myszkiewicz, Sebastian Łach
production Stowarzyszenie Filmowców Polskich – Studio Munka
producer Ewa Jastrzębska, Jerzy Kapuściński
co-produced by Wajda Studio, TVN Film, Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film, MX35
executive producer Wojciech Marczewski, Zuzanna Król
production manager Joanna Tatko
co-financed by Polski Instytut Sztuki Filmowej
Legenda
Konkurs Główny
Konkurs Filmów Krótkometrażowych
Sekcje pozakonkursowe