View to the Wall

View to the Wall

dir.

Kobas Laksa

2019, 0 h 29 min

Ukrainian emigrants Larysa and Borys raise their son Mitia struggling to balance private and professional life. Larysa plays the flute and applies for a post in a local philharmonic orchestra. Borys works as a street mime. A tragic accident forces them to rethink their plans for the future.

The film is a directing debut.

written by Kobas Laksa 

director of photography Aleksander Pozdnyakov, Kamil Płocki
music Tomasz Wiracki
production design Aleksandra Chorążyczewska
costume design Aleksandra Chorążyczewska
make-up Aneta Kolendo-Borowska
sound Sebastian Witkowski, Marcin Popławski
edited by Wojciech Jagiełło
casting by Kobas Laksa
cast Fatima Gorbenko, Artem Manuilov, Magdalena Myszkiewicz, Sebastian Łach
production Stowarzyszenie Filmowców Polskich – Studio Munka
producer Ewa Jastrzębska, Jerzy Kapuściński
co-produced by Wajda Studio, TVN Film, Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film, MX35
executive producer Wojciech Marczewski, Zuzanna Król
production manager Joanna Tatko
co-financed by Polski Instytut Sztuki Filmowej
Legend
Main Competition
Short Film Competition
Sekcje pozakonkursowe

Movie - Festival Programme

    DAY 1 - 18th September 2023   BUY
    DAY 2 - 19th September 2023   BUY
    DAY 3 - 20th September 2023   BUY
    DAY 4 - 21st September 2023   BUY
    DAY 5 - 22nd September 2023   BUY
    DAY 6 - 23rd September 2023   BUY