Formularz zgłoszeniowy 49. FPFF

49. FESTIWAL POLSKICH FILMÓW FABULARNYCH Formularz zgłoszenia filmu

Nabór filmów do konkursów festiwalowych trwa do 31.05.2024 roku. Przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oraz Zasadami Zgłoszeń Filmów do Konkursów 49. FPFF. Aby przejść do kolejnego kroku wypełnij wszystkie wymagane pola, oznaczone *.

DANE FILMU

Aby przejść do kolejnego kroku wypełnij wymagane pola, oznaczone *.

TWÓRCY FILMU

Wypełnij rubryki lub wpisz informację "nie dotyczy". Aby przejść do kolejnego kroku wypełnij wszystkie wymagane pola, oznaczone *.

OBSADA FILMU

Wypełnij wszystkie rubryki lub wpisz informację "nie dotyczy". W przypadku większej ilości ról głównych lub drugoplanowych proszę o umieszczenie informacji w rubryce UWAGI.

Produkcja/dystrybucja/współfinansowanie

Wypełnij rubryki lub wpisz informację "nie dotyczy". Aby przejść do kolejnego kroku wypełnij wszystkie wymagane pola, oznaczone *.

DANE TECHNICZNE

Uwaga! Filmy zgłoszone do Konkursu Głównego lub Konkursu Filmów Krótkometrażowych muszą mieć napisy angielskie na kopii projekcyjnej. W innym przypadku Biuro Organizacyjne Festiwalu przygotuje napisy oraz zamówi usługę ich wyświetlenia na koszt Zgłaszającego. Aby przejść do kolejnego kroku wypełnij wszystkie wymagane pola, oznaczone *.

ZAŁĄCZNIKI DO ZGŁOSZENIA

Szczegółowy opis załączników dostępny jest w ZASADACH ZGŁOSZEŃ FILMÓW DO KONKURSÓW 49. FPFF. Proszę zwrócić uwagę na rozmiar plików, jeśli nie uda się dołączyć ich do formularza, prosimy o wysłanie plików mailem na adres: zgloszenia@festiwalgdynia.pl

Hiperłącze do zgłaszanego filmu

Zgłaszający musi załączyć kopię preselekcyjną filmu w linku online. Link zamieszczony na platformie Vimeo, YouTube, etc. może być zabezpieczony hasłem oraz powinien być aktywny przynajmniej na czas trwania selekcji, tj. do 10.07.2024 r. Aby przejść do kolejnego kroku wypełnij wszystkie wymagane pola, oznaczone *.

Oświadczenia i zobowiązania

Aby przejść do kolejnego kroku zaznacz lub uzupełnij wymagane pola.

WYŚLIJ FORMULARZ

Kopia wypełnionego formularza powinna w ciągu kilku minut dotrzeć na adres mailowy Zgłaszającego.

  • DANE ZGŁASZAJĄCEGO
  • DANE FILMU
  • TWÓRCY FILMU
  • OBSADA FILMU
  • INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
  • DANE TECHNICZNE
  • ZAŁĄCZNIKI
  • KOPIA PRESELEKCYJNA
  • Oświadczenia i zobowiązania
  • ZGŁOŚ FILM (SUBMIT)

DANE ZGŁASZAJĄCEGO

KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym RODO) informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, z siedzibą przy Placu Grunwaldzkim 2, 81 – 372 Gdynia, tel. 58 712 22 88; 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Mateusz Gigiewicz, e-mail: iod@festiwalgdynia.pl; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach organizacyjnych związanych z 49. Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, zwanego dalej: Festiwalem (podstawa art. 6 ust. 1 pkt b RODO); 4. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być inne podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające); 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania tj. do momentu zakończenia realizacji wszystkich obowiązków Administratora wynikających z organizacji Festiwalu; 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; 8. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w wydarzeniach związanych z Festiwalem, a brak podania danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w wydarzeniach związanych z Festiwalem; 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Wiadomość została utworzona przez Inspektora Ochrony Danych Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni.

Zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych

ZGŁASZAJĄCY (wybierz jedną z opcji)

O FILMIE

OBRAZ

REŻYSERIA

WYBIERZ JEDNĄ Z OPCJI

SCENARIUSZ

ZDJĘCIA

MUZYKA

SCENOGRAFIA

KOSTIUMY

CHARAKTERYZACJA

DŹWIĘK

MONTAŻ

REŻYSER CASTINGU

GŁÓWNA ROLA KOBIECA

DEBIUT AKTORSKI

GŁÓWNA ROLA MĘSKA

DEBIUT AKTORSKI

DRUGOPLANOWA ROLA KOBIECA

DEBIUT AKTORSKI

DRUGOPLANOWA ROLA MĘSKA

DEBIUT AKTORSKI

PRODUCENT WIODĄCY

KOPRODUCENT/ KOPRODUCENCI

PRODUCENT WYKONAWCZY

KIEROWNIK PRODUKCJI

PUBLIC RELATIONS/ PROMOCJA FILMU

WSPÓŁFINANSOWANIE

DYSTRYBUCJA

SPRZEDAŻ ŚWIATOWA

POLSKA PREMIERA

CZY NA FESTIWALU ODBĘDZIE SIĘ PREMIERA FILMU?

KOPIA PROJEKCYJNA

NOŚNIK KOPII PRZEZNACZONEJ DO EMISJI KONKURSOWEJ

DANE NOŚNIKA KOPII PRZEZNACZONEJ DO EMISJI KONKURSOWEJ

WYBIERZ JEDNĄ Z OPCJI

WYBIERZ JEDNĄ Z OPCJI

NAPISY NA KOPII W JĘZYKU

CZY DO FILMU ZOSTANIE PRZYGOTOWANA AUDIODESKRYPCJA? (DOTYCZY KONKURSU GŁÓWNEGO)

CZY DO FILMU ZOSTANĄ PRZYGOTOWANE NAPISY DLA NIESŁYSZĄCYCH? (DOTYCZY KONKURSU GŁÓWNEGO)

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI

OPIS FILMU

Max. size: 32,0 MB

FOTOS Z FILMU NR 1

Max. size: 32,0 MB

FOTOS Z FILMU NR 2

Max. size: 32,0 MB

FOTOS Z FILMU NR 3

Max. size: 32,0 MB

BIOGRAFIA REŻYSERA

Max. size: 32,0 MB

ZDJĘCIE REŻYSERA

Max. size: 32,0 MB

CZOŁÓWKA FILMU - spis twórców i obsady

Max. size: 32,0 MB

LINK ONLINE

Oświadczam, że:

Zapoznałem się z treścią Regulaminu, Zasadami Zgłoszeń Filmów do 49. FPFF oraz z Załącznikiem Technicznym i akceptuję warunki określone w w/w dokumentach, a wszystkie dane podane w niniejszym zgłoszeniu są zgodne ze stanem faktycznym.

Zaznacz odpowiedź (istnieje możliwość spełnienia kilku warunków jednocześnie)

Kopię wzorcową/eksploatacyjną filmu zakwalifikowanego do udziału w 49. FPFF w idealnym stanie technicznym zobowiązuję się udostępnić na czas trwania Festiwalu dla potrzeb realizacji programu i dostarczyć na własny koszt.

Po zakwalifikowaniu filmu do Konkursu zobowiązuję się do nadesłania do dnia 10 sierpnia 2024 (zaznacz wszystkie):

Po zakwalifikowaniu filmu do Konkursu zobowiązuję się do nadesłania do dnia 10 września 2024:

Po Festiwalu proszę o zwrot kopii filmowej na adres:

Jako Zgłaszający, wyrażam zgodę na otrzymywanie na mój adres mailowy, wskazany w tym formularzu, newslettera i not prasowych od Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych:

Zaznacz odpowiedź